Kurzy anglického jazyka Liberec, Czech Republic

Kurzy angličtiny Liberec a Jablonec nad Nisou, firemní kurzy, konzultace, příprava ke Státní maturitě z anglického jazyka s garancí složení zkoušky, příprava na jazykové certifikáty Cambridge a jiné mezinárodní zkoušky, anglický jazyk pro pracovní účely, kurzy Business English, kurzy technické angličtiny, příprava na pracovní pohovor v angličtině a další vzdělávací programy. Jiří Kozák Vás naučí mluvit anglicky podle Vašich potřeb.

„Angličtina je jako řidičák pro komunikaci s celým světem.“

Jiří Kozák se od roku 2008 specializuje na individuální potřeby klienta, kterému navrhuje a realizuje vzdělávací program na klíč s jasně definovanými cíli za použití moderních osvědčených metod výuky cizího jazyka, nejkvalitnějších učebních pomůcek na trhu a metod e-learningu. Veškerá vzdělávací činnost je koncipována pro co nejrychlejší osvojení si anglického jazyka k opravdové komunikaci.

Profesní portfolio Jiřího Kozáka

Jiří Kozák na LinkedIn

Vzdělání Jiřího Kozáka

Kontakt